TJÄNSTER

Megra Studio erbjuder fullständiga produktionstjänster,
inklusive professionell medicinsk, vetenskaplig och pedagogisk expertis.

Megra Studio kan erbjuda omfattande  kompetens inom medicin, vetenskap och pedagogik. Det ger en grund för en god förståelse av ditt projekt och förenklar kommunikation och samverkan genom hela utvecklingsprocessen. Det förkortar produktionstiden och sänker därmed projektkostnaderna.

Ditt projekt.

Före start av alla projekt är det viktigt att överväga olika aspekter (Figur 1). Vad är ändamålet med produkten? Vem adresserar du och vilken form av media ska du använda? Slutligen, vilken sort produkt är smartast att utveckla för ditt ändamål?

Megra Studio är så klart beredd att hjälpa till med alla dessa överväganden.

Vår projekt-utvecklingsprocess.

1. PROJEKT UTVÄRDERING

 

Berätta om din ide, vision och ändamål. Presenter relevant källmaterial. Beskriv din budgett och hur du vill använda produkten. Efter utvärdering, vill vi föreslå en projektplan och en budgett. Kommer vi överens, signeras ett kontrakt.

2. PRE-PRODUKTION

 

En detaljerad skiss eller storyboard tas fram. Efter godkännande startas produktionen.

3. PRODUKTION

 

2 eller 3D modeller med texturer tas fram och placeras i scenmiljö med speciell ljusuppsättning. Illustrationer, infografik och animationssekvenser renderas och görs klara för post-produktion.

4. POST-PRODUKTION

 

Illustrationer, infografik och animationssekvenser redigeras och färgkorrigeras. Vid behov bakas voice-overs, texter, specialeffekter och/eller musik in i animationer.

5. LEVERANS

 

Den slutliga produkten levereras i format efter önskemål.

Vår digitala verktygslåda.

AUTODESK MAYA

AUTODESK MUDBOX

ADOBE CREATIVE CLOUD APPS