UTVALDA PROJEKT

Illustrationsprojekt

Animationsprojekt

Patient information.

I en serie på 12 medicinske animationer visualiseras diagnostiska procedurer och olika behandlingsalternativ för bröstcancer på ett estetiskt och pedagogiskt sätt. Serien kan ses i sin helhet på www.medicinsk-info.se.

Instruktiv animation.

Sex medicinska animationer producerades för Medistim angående användning av flowprober inom kärlkirurgin. Animationerna kan ses på Medistims hemsida och används även av säljpersonal i kontakt med kunder.

Instruktiv animation.

Animationen nedan är en i en serie av 12 som producerades för Zimmer Inc. Animationerna används i ett multimedia utbildningskoncept, utvecklad av Zimmer, för att instruera kirurger och kirurgisk personal i en knäprotes operation med Zimmers instrumentarium.

Utbildnings-animation.

Producerad för Medistim för att pedagogiskt förklara transit time flow principen.

Marketing animation.

Ett proktoskop presenteras i en animation, där det användas inbäddad text.